Yoga skaper indre ro

Yoga er et begrep som veldig mange kjenner uten egentlig å ha noe spesielt forhold til. De færreste som ikke har satt seg inn i det, vet noe særlig om hva yoga er, eller hva det skal lede til for den som utøver det. En som utøver yoga kalles forresten en yogi. Men det er nok få av de som driver med yoga i dag som oppfatter seg selv som en yogi. For det krever at man går helt og fullt opp i utøvelsen og gjør det til en livsstil. Det vil si ikke bare driver med det som en slags hobby, eller adspredelse slik man kan få inntrykk av at mange gjør i Vesten. I dag er det på godt og vondt blitt en del av treningskulturen mer eller mindre løsrevet fra de dypere åndelige aspekter ved yoga.

Yoga er blitt en ikke-religiøs disiplin

Derfor finnes det nok mange underlige forstillinger og fordommer knyttet til begrepet som bygger på foyoga-167062_960_720renklede fremstiller fra film og bøker. Og spør man mannen i gata hva han forbinde med yoga, vil nok de aller fleste svare lotusstillingen. Mannen med bena i kors. Det dreier seg imidlertid om en samling mentale og kroppslige teknikker som stammer fra de indiske religionene buddhisme og hinduisme. Nå i moderne tid presenteres yoga – i alle fall her i vesten – som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling.

Det yoga egentlig handler om er konsentrasjon og fokusering. Poenget er å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv. Målet er å skape ro, fokus og konsentrasjon som igjen skaper stillhet og uforanderlighet. At metoden har vunnet mark i den vestlige verden er det ikke tvil om og interessen skal etter sigende være økende. Det undervises i yoga en lang rekke steder og i Norge er det etablert flere skoler som tilbyr kurs for alle, nybegynnere og viderekommende i alle aldre.