Urealistiske mål er ofte roten til mye vondt

For mange inntrer den indre ubalansen i forbindelse med at det begynner å tvile på om de målene de har satt seg i livet enten er realistiske mål, eller slike mål som det i bunn og grunn ikke burde være noen målsetning å strekke seg etter. Et klassisk eksempel er småbarnsfamilien med to profesjonelt ambisiøse foreldre og småbarn. Jobbene deres krever at de følger en viss kledskodeks og det høye tempoet stiller samtidig krav til fysisk og mental styrke og utholdenhet. I tillegg opplever man yoga-32124_960_720omgivelsene krever at man ikke kan bo hvor som helst, eller hvordan som helst. Det er ofte ingen tvil om at de to voksne hver for seg og en og en har alle de kvalifikasjoner som kreves for å komme langt innenfor den yrkesbane de har valgt. Selv uten barn å ta hensyn til ville imidlertid deres karusell snurret farlig fort. Og med barn snurrer det for de aller fleste i en slik situasjon alt for fort. Slik havner i utgangspunktet meget ressurssterke mennesker i en fortvilet følelse av ikke å strekke til til tross for alle de ressurser de legger ned i jobb, familie og fritidsaktiviteter.

Prosess på stolthet og selvbilde løs

Enkelte kommer seg ut av uføret og lykkelig tilbake i karusellen gjennom å lære seg mer effektive måter å jobbe på eller rett og slett gjennom å lære seg metoder som gjør at man blir dyktigere på å håndtere stress. For langt flere dreier det seg nok imidlertid om å gå i seg selv og stille seg spørsmålet om hvorvidt man har satt seg for høye mål. Det kan være en tung prosess å gjennomleve for den går på stolthet og selvinnsikt løs. Derfor vil mange finne nytte og glede av teknikker og verktøy som andre har utviklet og som er lett tilgjengelige både som kurs og i bokform.