Mindfulness demper stress

Mindfulness er et ganske nytt begrep selv om det er inspirert av eldgammel buddhistisk tankegang. Mannen som står bak begrepet heter Jon Kabat-Zinn og han utviklet det som en behandlingsmetode for demping av stress på slutten av 1970-tallet. Rett benyttet vil metoden skape god harmoni og indre ro gjennom å flytte fokus til nuet.

Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømmesport-1087028_960_720

Dette er en sentral setning i mindfullness, men hva betyr det egentlig? I utgangspunktet betyr den rett og slett at man skal være helt og fullstendig tilstede i nuet – her og nå. Observere egne tanker mens «de flyr forbi» uten la dem styre, eller dømme en, ved at de stemples som gode eller onde. De betyr slett ikke at man skal ignorere tanker som ikke er positive. Tvert om så skal man observere og erkjenne dem, men deretter bare la dem passere slik at fokus ikke forflyttes fra nuet og inn i destruktive tanker som i sin tur leder til stress. Vissheten om at de negative tankene finnes der er i seg selv viktig fordi det gir en et verdifullt innblikk i en selv. Det sentrale er imidlertid at kreftene ikke skal brukes til å motarbeide dem, men å akseptere at de er der uten at de får ødelegge for en.

I mindfulness er aksept et viktig begrep. Med det mener man først og fremst at det som har skjedd har skjedd og at man må innfinne seg med at det ikke er noe som kan forandre det faktumet. Å dvele ved det forgangne bringer en ingen steder, det bare stjeler energi som mye bedre kan benyttes til å vurdere hva som er best å gjøre i den situasjonen man befinner seg i her og nå. I korthet går det ut på å forholde seg til livet slik det er. En sentral person innen mindfulness har uttrykt det så enkelt : «Akseptering er den eneste veien ut av lidelsen».