Kropp og sjel som en helhet

En indre ro oppfattes ofte som en rent mental tilstand, men det sier seg nesten selv at en slik tilstand ikke er mulig å oppnå om ikke kroppen også er i god balanse. Så uten en god balanse og et reelt samspill mellom kropp og sjel er det vanskelig – enn si umulig – å oppnå en indre ro. Dette er en selvfølge i mange andre tradisjoner enn vår. Mange vil mene at man i den vestlige verden ser på det psykiske og det fysiske som to adskilte saker og at mangelen på samspill mellom de to medisinske grenene er årsaken til mange av de store helseproblemer vi i dag sliter med.

Ayurveda

Ta for eksempel den eldgamle tradisjonen ayurveda, som på norsk oversettes til «Læren om livet». Den stammer fra India og har vært levende der trolig i mer enn 6000 år. Ayurveda er et helhetlig medisinsk system bestående av behandlingsformer innen blant annet kostholdslære, renseteknikker og en vannteknikk som kalles halvbad. Kostholdslæren beskriver forskjellige «medisinske» matvarer, hvilken effekt de har på kroppen og når på døgnet de skal inntas for å ha den tilsiktede effekten. Pusteteknikker, yogaøyoga-386611_960_720velser og nese-skylling er blant de vanligste renseteknikkene som skal rense kroppen for alt som ikke gagner den. Og da ser man det både i en behandlende og en forebyggende sammenheng.

Ayurveda er et medisinsystem som nyter stor anerkjennelse i store deler av verden. I India er ayurveda én av fire likeverdige systemer, som er anerkjent av staten, og som sågar delvis finansieres av det offentlige. Helsemyndighetene søker å fremme de tradisjonelle medisinformene av flere årsaker, blant annet politiske, kulturelle og økonomiske. For selv om det ikke finnes vitenskapelig forskning i vestlig forstand som kan dokumentere effekt så er det altså tusenvis av år med empiri som gjør det. Dessuten snakker vi har om medisinsystemer som er vesentlig billigere enn de vestlige.