Indre ro gjør livet rikere

Veldig mange jobber hardt med å finne en indre ro. En hektisk hverdag gjør behovet for å finne en indre balanse og harmoni som gir kraft og energi til å meste de mange utfordringer en møter på mange ulike plan i hverdagen. Mange vil også mene at det er et alt for sterkt fokus på de ytre ting og at det er dette fokus som først og fremst forstyrrer en indre ro og som skaper en ubalanse som i sin tur ikke kan gjenopprettes gjennom enda mer fokus på ytre ting.27821708715_74944fb7d2_b

Ikke bare dreier mye av dagliglivet seg om å se ut slik en oppfatter at man bør se ut for å passe inn blant den gruppe mennesker man aller helst vil passe sammen med og bli akseptert av. Med alle de konsekvenser det får. Slankepress, treningspress, merkepress og higen etter mer eller mindre attraktive materielle gode.

Gjennomgående er det også slik at mangelen på en indre ro legger bånd på en på mange måter. Det er lett å miste troen på seg selv, lett å melde seg ut fra vennegjeng og annet, lett å gi opp når livet går imot en.

Ambisjonen med denne hjemmesiden er å diskutere årsaker til og konsekvenser av at veldig mange lider under en indre uro, samt diskutere enkelte teknikker og verktøy som kan være en hjelp i prosessen med å finne tilbake til sin indre ro. Det er mye slikt å finne i bokform. Innspill med egne synspunkter basert på egne erfaringer er alltid velkomne.